Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v rámci BOZP?

Každý podnikatel je si vědom toho, že musí splňovat jisté záležitosti, jisté povinnosti. K těmto povinnostem patří také povinnosti vztahující se na BOZP a PO. Samozřejmě se s tím mohou porvat sami, ale je tu také ještě jedna možnost, a sice požádat o pomoc firmu Extéria, která se díky kladným referencím a recenzím řadí k jedničkám ve svém oboru. Firma s jednotlivými záležitostmi pomůže a díky ní se vyvarujete kontrole, která by v případě zjištění přestupků mohla udělit nemalou pokutu sahající klidně až do výše milionů korun. Pokračování textu